Lerend Nederland geeft Goed Online opdracht om de marketing & communicatie van het Lerend Nederland gedachtengoed verder vorm te geven. Het betreft een nieuw concept op het gebied van een leven lang ontwikkelen en het vergroten van duurzame inzetbaarheid gericht op bestuurders, directeuren en managers in het MBK-bedrijf. Een doelgroep waar een grote behoefte is naar een volwaarde gesprekspartner met ruime kennis en expertise gericht op de continuïteit van organisaties, verder dan alleen maar financiële kengetallen.