Vraagt u zichzelf op het einde van de dag wel eens af…

  • Of u het goed doet?
  • Of uw klanten tevreden zijn met uw bijdrage?
  • Hoe uw collega’s naar u kijken?

Veel mensen stellen zichzelf deze vragen… Hoe komt het toch dat veel mensen twijfelen over hun performance, hun persoonlijke effectiviteit. De oorzaak ligt er vaak in dat het onduidelijk is van wat er nu exact van iemand wordt verwacht.

We handelen vaak vanuit een functie-, rolbeschrijving met taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Wanneer je echter dieper in een organisatie kijkt, dan blijkt dat er weinig is gedaan aan het ontwerp en de ontwikkeling van een organisatie en dat de focus vaak ligt op de propositie van de producten en diensten en de vragen van de klant.

Er blijkt in organisaties vaak onvoldoende aandacht te zijn voor de ontwikkeling van de organisatie en de performance en productiviteit van de mensen, omdat dit lastig te definiëren is. Lerend Nederland helpt u graag verder om een bijdrage te leveren aan een professionele lerende organisatie.