Bijdrage Lerend Nederland aan Ondernemers Academie UOA

In maart en april 2019 heeft Onno-Hans weer een bijdrage geleverd aan verschillende bijeenkomsten van de UOA onderdeel van NL groeit, om startende ondernemers, als ondernemers die deelnemen aan het masterprogramma verder te helpen bij de groei en ontwikkeling van hun organisatie, business.

Tijdens de reflectiesessie op 19 maart 2019, werden de verschillende businessplannen van de start-ups getoetst en beoordeeld door ‘ervaren’ ondernemers. De deelnemers hadden vervolgens nog enkele weken om hun business case verder uit te werken en een pitch voor te bereiden. Op basis van deze pitches zijn een drietal ondernemers geselecteerd, voor de nominatie voor beste start-up 2019. De winnaar kreeg een half jaar aanvullende business coaching en  huisvesting aangeboden.

Tijdens de werkplaats bijeenkomst op 25 maart 2019 waren de onderwerpen die tijdens een werkplaatsbijeenkomst aan de orde kwamen o.a.:

  • Het creëren van een heldere missie, visie en strategie;
  • Disruptie vraagt om innovatie en hoe dit dan invulling te geven;
  • Hoe de performance van het salesteam te vergroten;
  • En het verkennen van de internationale mogelijkheden t.a.v. franchise.

Tijdens deze bijeenkomst zijn gezelligheid, ontspannen, leren & ontwikkelen ingrediënten voor een geslaagde en inspirerende bijeenkomst. Jammer dat het UOA na ruim 10 jaar in juni ophoudt te bestaan en deze laagdrempelige manier van ondernemen en sparren met collega’s stopt.

De bijeenkomsten in maart en april werden gesponsord door PWC te Utrecht en het bedrijvencentrum Vondelparc te Utrecht.