Op de koffie bij Serious Gaming bij voortijdige schoolverlaten.

Op maandag 6 mei 2019 heeft Lerend Nederland gesproken met enkele partijen die Serious Gaming oplossingen bedenken voor ‘maatschappelijke vraagstukken’. Zo is er een behoorlijke uitval van leerlingen uit het beroepsonderwijs, de afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van voortijdige schoolverlaters. Wat opvalt is dat de oorzaak vaak ligt, dat deelnemers niet langer in het huidige onderwijssysteem zich kunnen ontwikkelen, dat privé redenen of persoonlijkheid redenen oorzaak zijn voor uitval, omdat er in het huidige onderwijs systeem steeds minder tijd en ruimte is voor persoonlijke aandacht van het individu en verdieping in zijn/haar achtergrond. De werkdruk in het onderwijs is hier mede debet aan. Educatie helpt bij het ontwikkelen van je eigen talenten, de vorming van je eigen persoonlijkheid, het voorbereiden op de beroepspraktijk en bij integratie in de samenleving. Dit is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Veel gemeentes worstelen met dit vraagstuk en zoeken naar een oplossing om uitval in het onderwijs te voorkomen.

De afgelopen jaren is Serious Gaming sterk in opkomst en een snel groeiende markt voor verschillende oplossingen. Zo wordt het met regelmaat al ingezet bij werving & selectievraagstukken maar ook als een leeroplossing. Lerend Nederland onderzoekt hoe haar beproefde aanpak door middel van Serious Gaming kan worden versterkt en dat het bijdraagt aan de groei en ontwikkeling van medewerkers in een organisatie en of regionale samenleving. Lerend Nederland onderzoekt de mogelijkheid om een innovatiegroep te starten om door middel van serious gaming dit vraagstuk aan te vliegen, daarmee de werkdruk voor docenten te verlagen en ruimte te creëren voor de ontwikkeling van deze doelgroep. Door middel van ‘verhaallijnen’, ‘storytelling’ in games, alsmede het ontwikkelen van competenties en deze borgen in digitale portfolio’s komt gepersonaliseerd leren
en flexibel en wendbaar onderwijs een stap dichterbij.

Geïnteresseerd wat Lerend Nederland voor u kan betekenen? Kijk eens bij ‘slimme oplossingen’ of neem contact op via het contactformulier.