In gesprekken met onze relaties komt al gauw het onderwerp van duurzame inzetbaarheid van medewerkers te sprake. Hoe blijf je medewerkers inspireren om zich blijven te ontwikkelen.

Opleidingstrajecten die worden afgerond met een diploma en/of certificaat, worden vaak als tijdrovend en duur ervaren. In sommige gevallen is het een opzichzelfstaande economie geworden, waarvan de impact en (maatschappelijke) opbrengst onvoldoende zichtbaar is. Daarnaast gaan de veranderingen zo snel, dat kennis snel verouderd en/of niet meer relevant is. Hoe ga je als ondernemer om, met het ontwikkelen van je medewerkers en teams, zonder enorme uitgaven te moeten doen aan opleiding & trainingsbudgetten?

Inmiddels is deze vraag ook bij het Ministerie van Sociale zaken binnen gekomen en is er inmiddels de mogelijkheid om burgers/medewerkers jaarlijks een persoonlijk opleidingsbudget te geven, zodat individuen zelf hun persoonlijke groei en ontwikkeling kunnen stimuleren. Ook een mooi initiatief met de komst van de AVG-regel en wetgeving en het uitgangspunt van ‘Gelijke kansen’ voor iedereen.

De uitkomst zit onder andere om als ondernemer(mogelijk samen met ketenpartners) een eigen programma te ontwikkelen, waarbij leren in de praktijk centraal staat en de opgedane kennis en ervaring in een skills paspoort wordt vastgelegd, Lerend Nederland heeft hier inmiddels met enkele partners de eerste ervaringen mee opgedaan.

Benieuwd wat Lerend Nederland voor u kan betekenen?