Ruim vijfentwintig jaar geleden was de eerste uitvraag vanuit het beroepsonderwijs aan het bedrijfsleven over hoe het beroepsonderwijs in de toekomst relevant te houden en wat hiervoor gedaan moest worden.

Diverse raadplegingen met branches, sectoren, multinationals, MKB-bedrijven, instellingen, overheidsinstellingen en gesprekken in de regio gaven verhelderende inzichten!

Zo is het onderwijs in Nederland bedoeld om individuen klaar te maken voor de samenleving waarin wij met elkaar leven, wonen en werken? Is het de bedoeling om aan te sluiten bij de actuele behoeften van de arbeidsmarkt en draagt educatie bij aan het ontwikkelen, groeien en weerbaar maken van burgers (Bildung).

Vanuit het bedrijfsleven werd aangegeven om in curricula en opleidingsprogramma’s deelnemers te scholen in; Blijvend innoveren, Technologische Innovatie, Het benutten van capabilities van mensen, Integraal leren-leren en een toekomst van co-creatie, samenwerken.

Op alle fronten is hier aan gewerkt, ruim 500 bedrijven hebben in combinatie met 5000 studenten hieraan gewerkt. Inmiddels is er een doorlopende leerlijn van WO-HBO-MBO-VO/PO, waarin de basis elementen van de universele aanpak in zitten verwerkt.

Een methode gebaseerd op praktijkervaring gekoppeld aan filosofische- en wetenschappelijke inzichten (inquiry research) en zijn mooie baanbrekende innovaties en vernieuwingen gerealiseerd.

De toekomst zal nog meer technologische innovaties met zich meebrengen, daarom is het belangrijk dat wij de sociale innovatie (ontwikkeling en meegroeien van mensen) binnen natuurlijk de juridische en wettelijke kaders blijven stimuleren.

De sleutel is al die jaren geweest, Kennisgroei door delen en mensen worden blij! Dit is de basis geweest om Lerend Nederland verder handen en voeten te geven en met vertrouwen de toekomst tegemoet te treden.