Het afgelopen kwartaal hebben wij weer enkele mooi inspirerende gesprekken gevoerd met relaties die aan hun zakelijke- en persoonlijke ontwikkeling willen werken. Gesprekken die gaan van het starten van een eigen onderneming en voor jezelf beginnen, als met individuen die voor een strategische keuze staan in hun werkzame leven (pad) en advies vragen over mogelijke scenario’s. Ondernemers die het rustiger aan willen doen en willen verkennen hoe dit vorm en inhoud te gaan geven. Als ondernemers die willen uitbreiden naar andere steden. Ondernemers die willen investeren in nieuw vastgoed en ondernemers die het bedrijf willen overdragen aan de kinderen. Ondernemers die vragen hebben over het leren omgaan met conflicten. Kortom voldoende uitdaging om met Lerend Nederland over in gesprek te gaan.

We gaan in gesprek over de performance van de organisatie, de salesfunnel alsmede de verander- en innovatieagenda. We hebben het over trends- en ontwikkelingen in de business, waaronder de krapte op de arbeidsmarkt, de toenemende digitalisering alsmede het verkrijgen van langlopende financiering voor een investering. Dit alles geeft een goed beeld van de ondernemer, zijn/haar ambities en drijfveren. Wat opvalt is dat wij in Nederland nog steeds een ‘doe-cultuur’ kennen, waarbij wij de kosten voor medewerkers en personeel graag zo laag mogelijk houden. Op de vraag of jij je werk met lef, liefde en passie vervult, komen vaak interessante gesprekken op gang, over de kwaliteit van kennisproductiviteit.

Naast de inhoudelijke, zakelijke kant van een leer- en ontwikkelvragen, verdiepen wij ons altijd in de persoon en zijn/haar privé omgeving. We vragen ook vaak om een ‘autobiografie’ te schrijven en gaan op zoek naar zogenaamde sleutelscènes en sleutelpersonen in het leven en de inzichten die dat oplevert. Ook gaan wij in gesprek over ‘de hond aan de gouden ketting’, waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt, die je wel of geen vrijheid geven. Het valt op dat veel mensen wel ergens last hebben van het Calimero-effect, mensen zijn klein houden door ouders of eerdere werkgevers, waardoor zij zelf het zijn gaan geloven. Door mentale modellen, patronen en gebeurtenissen te onderzoeken, ervaren mensen vrijheid en ruimte, wij noemen dit werken aan ‘Unbox your brain’, door het ontwikkelen van je reflectieve vaardigheden.

Door betekenisgeving en de bewustwording van meervoudige dimensionale gedachten in de tijd, ontstaat ruimte voor ambitie en planvorming. Een ondernemer zei het mooi, ‘Een leven zonder dromen is als een tuin zonder bloemen’. Dit deed ons denken aan de workshop ‘mindgardening’ die wij in het verleden hebben ontwikkeld, waarin deelnemers hun ‘ideale tuin’ moeten tekenen, waarin zij de ‘tuinman’ zijn en zich vereenzelvigen met hun ideale tuingereedschap.

De gesprekken zijn gebaseerd op een beproefde aanpak, die wijzelf ook in onze eigen ontwikkeling hebben ervaring. Wij geloven in ‘Self Determination’, een onderzoek naar je persoonlijke drijfveren en intrinsieke motivatie, ‘Appreciative Inquiry’ waarin wij geloven in het waarderende gesprek, gericht op oplossingen, leren van mislukkingen en aanboren van stuwende krachten in plaats van remmende en blokkerende energie. Dit alles heeft echter geen nut wanneer ‘Action Learning’ ontbreekt, namelijk het overgaan tot actie, kracht, lef en durf om de stap vooruit te maken.

Lerend Nederland kijkt zowel naar de kofferbak als naar de motorkap! Nieuwsgierig? Durf jij het aan?

Delen wordt gewaardeerd!