Lerend Nederland in gesprek met Prof. Dr. Nico L.U. van Meeteren, Algemeen Directeur TKI-Bureau Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland), Hoogleraar, Universiteit Maastricht, Bestuursvoorzitter, Topcare

Samenvatting

 • Gezondheid en zorg moeten de komende 20 jaar radicaal veranderen in Nederland;
 • Daartoe hanteren we collectief het “Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid”;
 • Waarin publieke en private partijen de handen in een slaan;
 • Da’s voor eenieder nieuw, dus moet het lukken!

Gezond

We hebben in Nederland, ondanks gemopper van links en rechts, een verdomd goede gezondheid door preventie en zorg. Daardoor zijn we de afgelopen 150 jaar allemaal veel ouder geworden. Waar we vroeger gemiddeld 40-45 jaar werden, worden we nu 80-85 jaar en straks rond de 90 jaar. Een megasucces! Maar elk succes kent een keerzijde. Dat is dat ook hier het geval. Immers, we worden massaal ouder en dat brengt naast veel baten ook snel oplopende kosten met zich mee. Hoge kosten die bij ongewijzigd beleid niet meer betaald kunnen worden. Dus moeten om het succes te continueren gezondheid en zorg anders, radicaal anders.

Toekomstbehendig

Niet alleen ‘gezondheid en zorg’ moeten anders. Ook ‘klimaat en duurzaamheid’, ‘veiligheid’ en ‘landbouw, voeding en water’ moeten anders. Kortom: 4 maatschappelijke uitdagingen die binnen 20 jaar moeten leiden tot een nieuw Nederland. Niet meer een toekomstbestendig Nederland, maar veel meer een toekomstbehendig Nederland. Een Nederland dat maatschappelijk en economisch relatief makkelijk en voorspoedig door de dynamiek van de komende decennia laveert. Het “Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid” van dit Kabinet moet uitmonden in dat andere Nederland in 2040.

Gemeenschapskracht

Dat andere Nederland moet er wat gezondheid en zorg betreft in voorzien dat we …

 • In 2040 allemaal 5 gezonde levensjaren erbij hebben en dat vooral de kwetsbare mensen in de samenleving daarvan profiteren;
 • Om dit te bewerkstelligen gaan we met publieke en private partijen samenwerken aan:
  • … een nog meer preventieve leefomgeving, die tevens bijdraagt aan een gezonde leefstijl om zo de ziektelast voor velen verder te verminderen;
  • … verplaatsing van de zorg naar de eigen leefomgeving, in plaats van in zorginstellingen;
  • … meedoen in de samenleving naar believen en vermogen van mensen met chronische ziekten of beperkingen;
  • … het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten.

Overheden, wetenschappers en het innovatie bedrijfsleven – vooral ook het MKB – slaan de handen ineen om samen te werken om bovenstaande mogelijk te maken. Daarbij werken ze vooral dienstbaar samen met de vele burgers die hier al aan werken in wijken, buurten en gemeenten, via burgerinitiatieven en burgercoöperaties. Die enorme ‘gemeenschapskracht’ versterken is de opgave van dit “Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid”. Een “alle hens aan dek”-strategie, voortbouwend op het succes van de afgelopen 150 jaar en de voorspoed en welvaart die dit succes ons heeft gebracht.

Meer lezen …