Figuur: Future of Work 4 All – model ®

Respecteer de rechten van de betrokkene, fatsoensregels dragen bij aan een optimale samenwerking.

Het Privacy Management Systeem ®

Een dergelijke transformatie (procescontrol) of transitie (functiecontrol) vraag lef en moed van iedereen, waarin eenieder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid neemt. Dit vraagt van bestuurders, leiderschap om te blijven investeren in burgers en medewerkers, zonder daarbij de maatschappelijke waarde uit het oog te verliezen. Als individu, organisatie, land en samenleving gaat het erom dat iedereen mee kan bij deze ontwikkeling in zijn, haar eigen tempo. Belangrijk is gelijke kansen voor iedereen en een inclusieve samenleving op basis van een ‘trusted’ aanpak. In Europa hebben ze hier onder andere de GDPR/AVG regel- en wetgeving voor ontwikkeld, om de privacy van betrokkenen en de rechten van de betrokkene te waarborgen, door passende juridische-, technologisch- en organisatorische maatregelen te treffen. Samen met een strategische partner heeft Lerend Nederland het Privacy Management Systeem ® ontwikkeld. Die een eerlijk speelveld mogelijk maakt in een compleet eco-systeem en een integrale keten aanpak. Meer leest u hierover op www.privacybemiddeling.nl

Kennisgroei door delen!

Benieuwd wat deze bewezen en beproefde aanpak voor uw (complexe) vraagstuk kan betekenen? Lerend Nederland organiseert met regelmaat kennis- en informatiebijeenkomsten over de ‘Future of Work 4 All – model ®’, of sluit aan bij een van de leer- en/of innovatiegroepen bij u in de regio. Ook is het mogelijk om uw eigen ‘innovatieregisseurs’ op te leiden in het ‘Future of Work 4 All – model ®’, of als bestuurders, dagelijks verantwoordelijken gecoacht te worden in deze ontwikkel aanpak, wij bespreken graag de mogelijkheden. Neem hiervoor contact met ons op.