Lerend Nederland heeft een bewezen trackrecord op onderstaande gebieden:

Bedrijfs(re)organisatie

Reorganisatie kan niet leuk zijn, onrust, onzekerheid en allerlei onvoorziene problemen komen op je af. Aan ons de taak en opdracht om te zorgen dat de reorganisatie goed verloopt en niet ten koste gaat van de kwaliteit van je onderneming. Tevens brengen wij de nodige specialisten in beeld om het geheel op te lossen.

Bedrijfsopvolging

Tegenwoordig wordt er in familiebedrijven te veel gesproken met o.a. accountant en financieel adviseurs in termen van solvabiliteit, liquiditeit, financiering, continuïteit, maar wat te zeggen van capaciteit, zin hebben in, draagkracht, kwaliteit, houdbaarheid, toekomstkansen en bovenal geluk. Doe ik het nu voor de centen en voelt het veilig of vind ik het leuk en kan ik het? De psychologische kant blijft te vaak onbelicht met grote kans op falen.

Coaching en Bedrijfsbegeleiding

Onze aanpak is mensgericht met een duidelijk doel voor ogen. Wij bieden medewerkers structuur en handvatten om inzicht te krijgen in hun eigen gedrag, dit te verbeteren en bij te stellen en hun doelen te behalen. Onze coaching- en begeleidingssessies leiden tot blijvende groei, zowel persoonlijk als voor de organisatie.

Supervisie

Wij bieden  een leertraject onder leiding, waarin mensen, die beroepsmatig met mensen werken, hun eigen stijl van werken verbeteren en actualiseren.

Intervisie

In het intervisie programma streven wij ernaar het vermogen tot zelfontwikkeling en het beste uit elkaar naar boven te halen. Een intervisie bijeenkomst geeft oplossingen voor individuele vraagstukken doordat collega’s of vakgenoten zich zonder druk op het vraagstuk concentreren en elkaar verhelderende open vragen leren stellen.

Management

Total Solutions, First Time Right. Kom bij ons en Lerend Nederland lost het op. Wanneer je over management praat, komt het neer over regelen, sturen, plannen en organiseren van een of meerdere activiteiten op een effectieve, efficiënte wijze binnen budget, tijd en kwaliteit.

Deze expertises hebben zich vertaald in de volgende diensten en oplossingen: