Lerend Nederland is een netwerkorganisatie en gericht op net_werken. Het eco-systeem bestaat uit ervaren professionals vanuit verschillende expertises en achtergronden. De associates zijn met elkaar verbonden door middel van een sociëteit, platform, waarin zij met elkaar gedachten en ervaringen uitwisselen vanuit verschillende vakgebieden. Daar waar nodig helpen de associates elkaar bij de verschillende opdrachten en/of vragen die zij van opdrachtgevers krijgen. Wil je als associate lid worden van de sociëteit (en daarmee het gedachtegoed van Lerend Nederland ondersteunen) dan vragen wij daarvoor een jaarlijkse fee, het eerste jaar 1.425 euro per persoon in plaats van 2.250 euro per persoon per jaar, exclusief BTW.

Jij krijgt hiervoor

  • Uitnodiging voor het jaarlijks diner (trends en ontwikkelingen)
  • 15% korting op deelname aan open inschrijvingen van de open academie
  • 15% korting op deelname aan de community of practice bijeenkomsten
  • Je maakt deel uit van het Lerend Nederland eco-systeem en krijgt toegang tot het speak-app platform (het Lerend Nederland-netwerk)
  • Beschikbaarheid voor inzetbaarheid/matching bij opdrachtgevers indien gewenst
  • Wij vragen daarnaast een actieve bijdrage bij de verdere ontwikkeling van Lerend Nederland, nader overeen te komen in de persoonlijke gesprekken met de initiatiefnemers
  • Vermelding op de website van Lerend Nederland met een verkort CV en persoonsbeschrijving.
  • Er wordt van u verwacht een bijdrage te leveren door middel van blogs en vlogs op de website.

Wanneer de associate voor of namens Lerend Nederland een opdracht uitvoert op strategisch, tactisch of operationeel niveau, dan biedt Lerend Nederland een schaduwmanager – sparringpartner aan om in vertrouwelijkheid over de opdracht van gedachten te wisselen. Afhankelijk van de omvang en complexiteit draagt de associate een fee af variërend van 6-10% aan Lerend Nederland. Lerend Nederland hanteert standaard uurtarieven variërend tussen de 95 en 225 euro per uur exclusief reis- en verblijfkosten en BTW. De Associate maakt zelf afspraken met de opdrachtgever over de scope, omvang en duur van de opdracht.

Stimulerings- en investeringsfonds

Lerend Nederland heeft daarnaast een stimulerings- en investeringsfonds om initiatieven die het gedachtegoed versterken te stimuleren of daaraan bij te dragen. Hiervoor zoekt Lerend Nederland mensen en partijen die hierin willen investeren (ps investeren is iets anders dan beleggen). U kunt hiervoor certificaten aanschaffen (a 10.000 euro) voor de duur van 3, 5 of 10 jaar afhankelijk van de duur maken wij afspraken over risico, zekerheid en jaarlijkse rendementen. Alsmede krijgt u inspraak in de uitwerking van de plannen en ideeën, waarin u investeert. Lerend Nederland zal jaarlijks rapporteren over de merkbare, zichtbaar en meetbare resultaten.

Geïnteresseerd?
Neem contact met ons op