Lerend Nederland heeft een modern, eigentijds en uniek leerconcept ontwikkeld. Het concept heeft de volgende kenmerken die in elke leerlijn en module herkenbaar terugkomt:

 • Open academie, actueel, flexibel en modulair, op basis van check-in, check-out
 • Een aanpak gericht op het sociaal constructivisme
 • Gericht op diversiteit en inclusie, ervaren en onervaren, jong en oud
 • Groepen variërend van 6-12 personen
 • Toelating op basis van relevantie (werk)ervaring en/of motivatie en passie.
 • Geen startkwalificatie verreist, staat los van diploma’s en certificaten.
 • Open inschrijvingen als ook in-company/maatwerk leverbaar afgestemd op wensen van de eigen organisatie
 • Leerlijnen bestaan uit leerobjectives en leerbouwstenen, deelnemers werken aan hun eigen persoonlijk portfolio
 • Elke losse module is 0,5 EC (European Credits) en betreft een studielast van 12-14uur
 • Elke module bestaat uit 8-10 uur zelfstudie en 3-4 uur contacttijd. De bijeenkomsten betreffen altijd een dagdeel, een ochtend, middag, namiddag of avond
 • Elke module kent een vaste prijs van 285 euro per persoon, exclusief BTW
 • Deelnemer heeft zelf een laptop of tablet en werkt aan zijn eigen skills paspoort (portfolio)
 • Elke module kenmerkt zich door kennis delen, inspiratie opdoen en zelf aan de slag gaan
 • Elke module is praktijkgericht vanuit een theoretisch kader. Praktijk- en
 • Werkplekleren in de dagelijkse context staat centraal (70/20/10)
 • Aanpak is gebaseerd op pedagogisch en didactisch handelen, en betreft een universeel model voor leren en ontwikkelen
 • Elk thema, onderwerp wordt belicht vanuit meerdere dimensies, te weten, het individu, het team, de organisatie en de omgeving
 • Gebaseerd op competentieveroudering tussen de 5-10 jaar
 • Voertaal is Nederlands (soms wordt verwezen naar Engelstalige artikelen)
 • Locatie en Catering (inclusief gratis Wifi) wordt daar waar mogelijk gesponsord
 • Bij voldoende inschrijvingen wordt de module opengesteld en binnen 4 weken uitgevoerd

De verschillende modules kennen altijd een vaste aanpak, van voorbereiden, bijeenkomen (check-in, kennis delen, inspiratie op doen, zelf aan de slag en een check-out), verwerken en evalueren. Voorafgaand worden de deelnemers gevraagd de nodige voorbereidingsopdrachten te doen, eventueel gevolgd met verwerkingsopdrachten om het geleerde te borgen en in de dagelijkse praktijk (context) toe te passen. Deze aanpak is inmiddels in verschillende contexten succesvol toegepast aan de hand van een blend aan leer- en ontwikkelmethoden.

Geïnteresseerd?
Neem contact met ons op